Situering van de IJzergieterij in de Piushaven

De IJzergieterij, wonen en werken aan de Piushaven

De IJzergieterij ligt direct aan de Piushaven en vormt samen met de "villa Pastorie", draaibrug en brugwachtershuisje een kenmerkend ensemble.

De IJzergieterij

De IJzergieterij
Lourdesplein 10
In nieuwe siuatie straks "Havendijk"
Tilburg